Oferta educativa

Educació Infantil
  • P3:    2 alumnes
  • P4:    2 alumnes
  • P5:    3 alumnes

Educació Primària
  • 1r:    3 alumnes    
  • 2n:   1 alumnes
  • 3r:    2 alumnes
  • 4t:    2 alumnes
  • 5è:   0 alumnes
  • 6è:   5 alumnes

Total curs 2022/2023:   19 alumnes