Consell escolar

El Consell escolar de l'escola està format pels següents membres:


  • President:                                                        César Burgués i Llurda
  • Representant de famílies:                  Natàlia Cuadrench i Vila
  • Representant de l'ajuntament:          Carme Sunyer i Riu