Oferta educativa

Educació Infantil
  • P3:    1 alumnes
  • P4:    3 alumnes
  • P5:    3 alumnes

Educació Primària
  • 1r:    1 alumnes    
  • 2n:   2 alumnes
  • 3r:    3 alumnes
  • 4t:    -
  • 5è:   4 alumnes
  • 6è:   2 alumnes

Total curs 2021/2022:   19 alumnes