Oferta educativa

Educació Infantil
  • P3:    2 alumnes
  • P4:    2 alumnes
  • P5:    2 alumnes

Educació Primària
  • 1r:    7 alumnes    
  • 2n:   4 alumnes
  • 3r:    -
  • 4t:    -
  • 5è:   -
  • 6è:   -

Total curs 2017/2018:   17 alumnes