Menjador Escolar

MENJADOR ESCOLAR  CURS 2021-2022

ESCOLA DE LLADURS – ZER EL SOLSONÈS


GESTIÓ DEL MENJADOR: Consell Comarcal del Solsonès

·         EMPRESA DE SERVEI: MOLTA TECA - CUINEM PER TU SL

·         USUARIS:
o   Alumnat: 15 (de mitjana)

·         DIES DE SERVEI:
La relació total de dies computables pels ajuts és la següent:

o   1r TRIMESTRE:      dies
o   2n TRIMESTRE:     dies
o   3r TRIMESTRE:      dies

  TOTAL dies de servei